آیدا باستانی فر آیدا باستانی فر ، تا این لحظه 6 سال و 4 ماه و 3 روز سن دارد

آیدا فرشته روی زمین

تقدیم به تمام دوست داران آیدا

خداوند زندگی را آفرید، مادر را خلق کرد، خداوند شادی را آفرید و کودکی متولد شد،

خداوند زیبایی را آفرید و مادر لبخند کودکانه اش را نظاره کرد،

خداوند آرامش را آفرید و کودکی درآغوش مادرش به خواب رفت،

خداوند نشاط را آفرید و کودکی می دوید

وخداوند عشق را آفرید

همان لحظه که این جمله را از زبان کودک شنید: مادر دوستت دارم ...

فرشته کوچولوی ما، تو زیباترین هدیه از طرف خدا برای زندگیمون

هستی کهدر یک غروب پائیزی قشنگ همزمان با بانگ ملکوتی

اذان مغرب  پنجشنبه  23 شهریور 1391  ساعت 18:58 چشم های قشنگت رو به این دنیا گشودی .

وجود پاک و نازنینت لحظه های زندگی من و بابا مجید را عاشقانه تر و پر از شور و نشاط کرد...

و شدی تموم هستی بابا مجید و مامان ملیحه