آیدا باستانی فر آیدا باستانی فر ، تا این لحظه 6 سال و 4 ماه و 3 روز سن دارد

آیدا فرشته روی زمین